|   HOME    |    ABOUT US   |   PROMOTION &NEWS    |    PRODUCTS   |    SERVICES & SUPPORT   |    JOB OPPORTUNITY   |    CONTACT US

Search :
Username :
Password :
Forget Password
Register.php
 
สั่งซื้อสินค้า
   
 • หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
       ระบบอิงค์เจ็ท
 • หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
       ระบบเลเซอร์
 • หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
       ระบบดอทเมทริก
 • ฟิล์มสำหรับเครื่องแฟกซ์
 • กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์
       ระบบอิงค์เจ็ทและระบบเลเซอร์
 • Digital Accessories
 •  
   


  เปิดใจซีแมช
  ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ความโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีดี ทำให้วันนี้ ซีแมช คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด Printer Consumables ระดับมืออาชีพ สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบ ภายใต้แบรนด์ " COMAX "หมึกพิมพ์ระดับมืออาชีพ"
  พ.ศ.2541 ก่อตั้งและจดทะเบียน บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ COMAX, ์
  พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลSUPERBRAND THAILAND 2005
  พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลSUPERBRAND THAILAND 2006
  พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลGold Award จากสถาบัน THAILAND SME's BEST BRAND AWARD
  พ.ศ.2551 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานISO 9001/2000
  พ.ศ.2555 นำบริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย